नेपाल सरकार​

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय​

राष्ट्रिय किताबखाना

(शिक्षक)

नाम फोटो कर्यालय​ पद​ मोबाइल​ ई-मेल कैफियत​

  सूचना

 • परिपत्र सम्बन्धमा-सबै इकाइ, सबै पालिका

  परिपत्र सम्बन्धमा-सबै इकाइ, सबै पालिका Read More

 • ग्रेड तथा तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

  ग्रेड तथा तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।...

  Read More
 • बिरामी बिदाको अभिलेख सम्बन्धमा ।

  बिरामी बिदाको अभिलेख सम्बन्धमा ।

  ...

  Read More
 • रमानाको फर्मेट पठाइएको सम्बन्धमा ।

  रमानाको फर्मेट पठाइएको सम्बन्धमा । Read More

 • अनिवार्य अवकाशको विवरण सच्चाइ पठाइएको सम्बन्धमा ।

  अनिवार्य अवकाशको विवरण सच्चाइ पठाइएको सम...

  Read More
 • परिपत्र सम्बन्धमा

  Read More

 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति २०८०-१०-०१ देखि मिति २०८१ असार मसान्त सम्म ।

  Read More

 • स्थायी शिक्षकहरुको तलवी प्रतिवेदन पारित नगर्ने पालिकाहरुको विवरण सम्बन्धमा ।

  स्थायी शिक्षकहरुको तलवी प्रतिवेदन पारित नगर्ने पालिक...

  Read More
 • म्याद नाघेको शिक्षकहरुको सिटरोल दर्ता गर्ने सम्वन्धमा ।

  म्याद नाघेको शिक्षकहरुको सिटरोल दर्ता गर...

  Read More
 • सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

  Read More

 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति २०८०-०४-०१ देखि मिति २०८० पुस मसान्त सम्म ।

  Read More

 • पुनर्वहाली भएका शिक्षकहरुको ग्रेड सम्वन्धमा

  Read More

 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति २०७९-१०-०१ देखि मिति २०८० असार मसान्त सम्म ।

  Read More

 • २०७८/०७९ को शिक्षकहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

  २०७८/०७९ को शिक्षकहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन...

  Read More
 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति २०७९-०४-०१ देखि मिति २०७९ पुस मसान्त सम्म ।

  Read More

 • विमा पोलिसी जारी नभएको शिक्षकहरुको विवरण अद्यावधीक गरी पठाउने बारे ।

  विमा पोलिस...

  Read More
 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति 2078-10-01 देखि मिति 2079 असार मसान्त सम्म ।

  Read More

 • आ.व. २०७७।७८ काे सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

  आ.व. २०७७।७८ काे सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।<...

  Read More
 • सूचना सम्बन्धमा

  सूचना सम्बन्धमा

  ...

  Read More
 • २०७७/०७८ को शिक्षकहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

  २०७७/०७८ को शिक्षकहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन...

  Read More
 • सेवानिवृत्त शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड सम्वन्धमा

  सेवानिवृत्त शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड सम्वन्धमा।

  ...

  Read More
 • कार्यरत स्थायी शिक्षकको तलवी प्रतिवेदन पारित गर्दा पालिकाले प्रयोग गर्नु पर्ने फाराम ।

  कार्यरत स्थायी शिक्षकको तलवी प्रतिवेदन पारित गर्दा प...

  Read More
 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति 2078-04-01 देखि मिति 2078 पुस मसान्त सम्म ।

  Read More

 • वोलपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धमा ।

  वोलप...

  Read More
 • निवृत्त शिक्षकहरूकाे विदा प्रमाणित सम्वन्धमा ।

  निवृ...

  Read More
 • शिक्षक बढुवा सम्बन्धमा ।

  शिक्...

  Read More
 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति 2077-10-01 देखि मिति 2078 असार मसान्त सम्म ।

  Read More

 • आ॰व॰२०७६।०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा ।

  आ॰व॰...

  Read More
 • तलवि प्रतिवेदन पारित गर्दा प्रयोग गर्नु पर्ने फारम ।

  Read More

 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति 2077-04-01 देखि मिति 2077 पुस मसान्त सम्म ।

  Read More

 • अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूकाे नामावली मिति 2076-10-01 देखि मिति 2077 असार मसान्त सम्म ।

   Read More

 • सिटरोल सम्बन्धी सूचना ।

  सिटरोल सम्बन्धी सूचना ।...

  Read More
 • आ.व. २०७४/७५ काे सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा

  Read More
 • सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धमा सूचना

  सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धमा सूचना Read More

 • शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण फाराम पठाउने सम्वन्धमा सूचना

  Read More

 • आ.व. ०७५/७६ काे सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धमा सूचना

  आ.व. ०७५/७६ काे सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन...

  Read More
 • शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण फाराम पठाउने सम्वन्धमा सूचना

  Read More

 • अस्थायी शिक्षककाे सेवा सुविधा सम्वन्धमा

  अस्थायी शिक्षककाे सेवा सुविधा Read More

 • शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण फाराम पठाउने सम्वन्धमा सूचना

  Read More

 • तलवी प्रतिवेदनको नमूना

  Read More

 • शिक्षकले सम्पति विवरण बुझाउने सम्वन्धमा सूचना

  Read More

 • सेवा निवृत्त शिक्षकको सुविधा सम्वन्धमा

  Read More

 • शिक्षक विवरण पठाउने फारम​

  शिक्षक विवरण पठाउने फारम डाउनलोड ​गर्नुहोस्

  <...

  Read More
 • शिक्षक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सूचना

  शिक्षक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

  ...

  Read More
 • शिक्षक विवरण पठाउने फारम​

  शिक्षक विवरण पठाउने फारम​

  ...

  Read More
 • शिक्षक विवरण पठाउने सम्वन्धमा सूचना

   शिक्षक विवरण पठाउने सम्वन्धमा सूचना 

  ...

  Read More
 • शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र -२०७४।०५।११

  शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र -२०७४।०५...

  Read More
 • स्वीकृति सम्पत्ति विवरण फारम

  स्वीकृति सम्पत्ति विवरण फारम डाउनलोड गर्नुहोस् |

  ...

  Read More
 • अधिकार पत्र बनाउने शिक्षकहरुको नामावली

  अधिकार पत्र बनाउने शिक्षकहरुको नामावली

  Read More

 • अनिवार्य अवकाश हुनेको नमावली पठाएको बारे सूचना

  अनिवार्य अवकाश हुनेको नमावली पठाएको बारे सूचना

  ...

  Read More
 • सिटरोल दर्ता सम्वन्धमा

  Read More

 • बिदाको अभिलेख प्रमाणीत गर्ने

  बिदाको अभिलेख प्रमाणीत गर्ने सम्ब...

  Read More
 • तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धि सूचना

  तलवी प्रतिवेदन परित गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

  ...

  Read More
 • सम्पत्ती विवरण सम्वन्धी सूचना

  सम्पत्ति विवरण सम्वन्धि सूचना मितिRead More

 • आ.व.२०७३/७४ को सम्पत्ती विवरण पठाउन हुन सम्वन्धित शिक्षक तथा ताहाँ कर्यालयमा सूचना

  आ.व.२०७३/७४ को सम्पति विवरण पठाउन हुन सम्वन्धित शिक्...

  Read More
 • सम्पत्ती विवरण सम्वन्धी सूचना

  सम्पति विवरण पठाउन हुन सम्वन्धित शिक्षक तथा ताहाँ कर...

  Read More
 • आवश्यक कागज पत्रहरू

  क. निवृत्तभरण

  • शुरु स...

   Read More

डाउनलोड गर्नुहोस

20170329_170629.jpg3.jpg4.jpg5.jpgIMG_1845.jpgpariwar.jpgpct.jpg
© 2024 राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)