नेपाल सरकार​

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय​

विद्यालय शिक्षक किताबखाना

आ.व.२०७३/७४ को सम्पति विवरण पठाउन हुन सम्वन्धित शिक्षक तथा ताहाँ कर्यालयमा अनुरोध ।

डाउनलोड गर्नुहोस

20170329_170629.jpg3.jpg4.jpg5.jpgIMG_1845.jpgpariwar.jpg