नेपाल सरकार​

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय​

राष्ट्रिय किताबखाना

(शिक्षक)

Up

सूचना

पारिवारिक वृत्ति सम्बन्धमा
बिरामी बिदा सम्बन्धमा
बिरामी बिदा सम्बन्धमा
अनिवार्य अवकाशकालागि उमेर गणना
अधिकार पत्र बनाउने शिक्षकहरुको नामावली
शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र -२०७४।०५।११
सिटरोल दर्ता सम्वन्धमा
आ॰व॰२०७६।०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा ।
शिक्षक बढुवा सम्बन्धमा ।
निवृत्त शिक्षकहरूकाे विदा प्रमाणित सम्वन्धमा ।
वोलपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धमा ।
विमा पोलिसी जारी नभएको शिक्षकहरुको विवरण अद्यावधीक गरी पठाउने बारे ।
म्याद नाघेको शिक्षकहरुको सिटरोल दर्ता गर्ने सम्वन्धमा ।
 

डाउनलोड गर्नुहोस

20170329_170629.jpg3.jpg4.jpg5.jpgIMG_1845.jpgpariwar.jpgpct.jpg