नेपाल सरकार​

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय​

राष्ट्रिय किताबखाना

(शिक्षक)

अनुसूची१६ (नियम ९५ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण फाराम सँगै यो फाराम पनि भरेर यस किताबखानामा लियाउनु पर्ने छ ।

 

 

डाउनलोड गर्नुहोस

20170329_170629.jpg3.jpg4.jpg5.jpgIMG_1845.jpgpariwar.jpg