नेपाल सरकार​

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय​

राष्ट्रिय किताबखाना

(शिक्षक)

Up

फारमहरु

शिक्षक विवरण अद्यावधिक फाराम ।
शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण फाराम
तलवि प्रतिवेदन पारित गर्दा प्रयोग गर्नु पर्ने फारम ।
इछाइएको व्यत्ति सम्वन्धी फाराम
थप सुविधा सम्वन्धी फाराम
निवृत्तभरण अधिकार पत्रको प्रतिलिपि सम्वन्धी फाराम
पारिवारीक निवृत्तभरण सम्वन्धी फाराम
 

डाउनलोड गर्नुहोस

20170329_170629.jpg3.jpg4.jpg5.jpgIMG_1845.jpgpariwar.jpgpct.jpg